Flors i més flors

Flors a la finestra i flors a sobre el llit, aquestes imaginades...

Comentaris