Soroll
Tinc una pregunta. Sembla que l'adminidtració es molt permisiva amb el soroll, (màquines bufadores, motos aquàtiques...) i en canvi molt estricta en altres coses, com per exemple prohibint plantes. Si vols comprar una mimosa i vas a un garden no en trobaràs cap, està prohibida, diuen que és invasora.
Perquè tan estrictes amb les plantes i tan poc amb els sorolls?
No els molesten els sorolls?

Comentaris